نوشته‌ها

شرکت خدمات نظافتی تجریش

نظافت راه پله

چرا نظافت راه پله و مشاعات ساختمان مهم است؟اولین جایی که به محض ورود به ساختمان دیده می شود، مشاعات و راه پله هاست؛ بنابراین نظافت راه پله و مشاعات ساختمان بسیار ضروری است که نباید آن را نادیده گرفت.با استفاده از آسانسور شاید با خودتان بگویید…