نظافت راه پله

۱ _ برای انجام این کار در ابتدا از بالا تا پائین راه پله هارو جارو زده سپس زباله های راه پله را با استفاده از خاک انداز جمع کرده و در کیسه زباله انداخته میشود سپس نوبت به دسمال کشی نرده ها با استفاده از دسمال تنظیف و یک سطل حاوی آب و مواد شوینده می باشد که از پائین تا پشت بام نرده های راه پله نظافت و دسمال کشی خواهد شد

۲ _ مرحله دوم طی کشی راه پله هاس ، برای انجام این کار به یک عدد طی نخی و مواد شوینده مانند وایتکس میباشد ، در ابتدا طی نخی را با آب و وایتکس شستشو داده و از بالا تا پارکینک راه پله ها شستشو داده خواهد شد ، لازم به ذکر است هر طبقه یک بار طی می بایست شسته شود و دوباره به نظافت راه پله ادامه داده شود ….

۳ _ شستشوی پارکینک ….در این مرحله پارکینگ را با آب خیس نموده و سپس مواد شوینده مانند وایتکس و تاید را برروی کل سطح پارکینگ می پاشیم و با یک جاروی فرچه ای بر روی سطوح سنگی پارکینگ میسابیم که تمام جرم و روغن های ریخته شده حاصل از رفتو آمد ماشین ها پاک و از بین بروند .

۴ _ شستن درب ورودی ،شیشه ها و آسانسور ….مرحله آخر پاک کردن شیشه ها با شیشه پاک کن و روزنامه و دسمال کشی اسانسور و شستن درب ورودی و درب پارکینگ می باشد .