اعزام پرستار

۱_نگهداری و مراقبت از سالمندان و افراد کم توان جسمی و ذهنی
۲_مراقبت و نگهداری از کودکان و نوزادان در منزل
۳_اعزام پرستار و مراقب به بیمارستان و منزل شما مشتریان گرامی
۴ اعزام آشپز حرفه ای به منازل جهت آشپزی و نظافت و مراقبت

شرکت مهرگان دارای ۴ شعبه ای شمال_شرق_غرب_مرکز میباشد که پس از تماس شما عزیزان از نزدیکترین محل نیروی حرفه ای آقا و خانم را برای شما ارسال خواهد شد .