اسباب کشی

لازم است قبل از انجام اسباب کشی تمام وسایل شکستنی و وسایلی که در معرض آسیب و صدمه دیدن هستند را با روزنامه و سطوحی که انهارو از صدمه محافظت می کند پوشانده شود ، لوازم آشپزخانه فوق العاده حساس می باشند که برای محافظت از انها به تعدادی کارتن و روزنامه جهت بسته بندی و روزنامه پیچ کردن نیاز می باشد ، لازم به ذکر است نوشتن و علامت گذاری کارتن ها جهت شناسائی در زمان چیدمان به تسهیل شدن کار اسباب کشی کمک زیادی خواهد کرد .

شرکت مهرگان دارای ۴ شعبه ای شمال_شرق_غرب_مرکز میباشد که پس از تماس شما عزیزان از نزدیکترین محل نیروی حرفه ای آقا و خانم را برای شما ارسال خواهد شد .